Новости

На які операції розповсюджується граничний строк розрахунків 365 календарних днів?

Із 07.02.2019 року з введенням у дію Закону України № 2473, передбачено, що НБУ має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (абз 1 ч 1 ст 13 Закону № 2473).
    Відповідно до п 21 р II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою НБУ від 02 січня 2019 року № 5, граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.
    Зазначені граничні строки розрахунків не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України ”Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій (підпункт перший пункту 22 Положення) та застосовуються з урахуванням установлених НБУ за поданням Кабінету Міністрів України, відповідно до абзацу другого частини першої статті 13 Закону № 2374, винятків та (або) особливостей для окремих товарів, та (або) галузей економіки (пункт 22 Положення).
    Термін «товар» вживається у значенні, визначеному у статті 1 Закону України № 959-XII, а саме: товар – будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).
    Постановою Правління НБУ від 14 травня 2019 року № 67 визначено, що граничні строки розрахунків не поширюються на:
    1) товари, які використовуються для виконання робіт із виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектувальних виробів, а також із розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів для суб’єктів космічної діяльності, визначених відповідно до ст. 1 Закону України від 15 листопада 1996 року № 502/96-ВР, а також суб’єктів літакобудування, що підпадають під дію ст. 2 Закону України від 12 липня 2001 року № 2660-III із змінами і доповненнями;
    2) товари, які експортуються та (або) імпортуються для потреб угоди про розподіл продукції та передбачені такою угодою;
    3) товари, імпорт яких здійснюється в рамках виконання державних контрактів з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг, укладених відповідно до Закону України від 03 березня 1999 року № 464-XIV та договорів (контрактів), укладених зі службою замовника, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 464;
    4) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються Міністерством охорони здоров’я України зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, або угод щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення і послуг, що укладаються
централізованою закупівельною організацією - державним підприємством, засновником якого є Міністерство охорони здоров’я України;
    5) послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються;
    6) медичні послуги, що імпортуються для забезпечення лікування (у тому числі обстеження та діагностики) за кордоном громадян України із захворюваннями згідно із затвердженим Міністерством охорони здоров’я України переліком рідкісних (орфанних) захворювань, які призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідізації та для яких існують визнані методи лікування;
    7) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод, що укладаються громадською організацією «Національний олімпійський комітет України», необхідні для забезпечення участі національних збірних команд України та офіційних делегацій України в Олімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх, Європейських іграх та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Асоціації національних олімпійських
комітетів;
    8) туристичні продукти (послуги), що імпортуються відповідно до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у туристичній галузі, - операції з постачання, реалізації (продажу) туристичними операторами туристичних продуктів (послуг) нерезидентів.