Новости

Правильно заповнюємо платіжні доручення на сплату податкового боргу

розрахункового документа слід заповнювати відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 із змінами, з обов’язковим зазначенням наступного коду виду сплати:
- 140 - надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу.
Заповнення поля «Призначення платежу» у платіжному дорученні у разі погашення податкового боргу підприємством:
*
;140
; код за ЄДРПОУ
підприємства
;надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу
;
;
;
1
2
3
4
5
6
7
1 – службовий код ("*");
2 – код виду сплати ("140" – надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу);
3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.
Наприклад: *;140;11221122;надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу;;;
По матеріалам ГУ ДПС у Дніпропетровській області