Новости

Фінансова звітність мікропідприємства за новою формою


Мікропідприємства подають фінансову звітність за оновленою формою

Подання мікропідприємствами фінансової звітності за 2020 рік в електронному вигляді здійснюється за новою формою, з урахуванням наказу Мініфіну від 29.09.2020 р. №588 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку".

Наказом №588 з НП(С)БО 25 було виключено згадку про заборгованість засновників з формування статутного капіталу зі статті «Поточна дебіторська заборгованість».

У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.

Суми за цією статтею враховуються під час визначення підсумку власного капіталу.

Форму №1-мс доповнили новою позицією «Неоплачений капітал» після позиції «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»

ДПС оновлено «Єдине вікно подання електронної звітності» станом на 27 січня 2021 року та додано нову версію документа:

S0111005 - Фінансова звітність мікропідприємства (для подання через Єдине вікно)

J0901205 - Фінансова звітність мікропідприємства (для подання в ДПС через Е-кабінет)

Для паперового варіанту подання фінзвітності використовується оновлена форма.

При поданні через Єдине вікно за форматом S0111005 не потрібно подавати ще раз в ДПС разом з декларацією з прибутку.