Новости

Як виправити помилку, допущену у таблицях 1 або 2 додатка 5 (Д5) до декларації з ПДВ?

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше податкової декларації з ПДВ, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок повинні бути подані відповідні додатки, які містять інформацію щодо уточнених показників.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5 декларації обов’язковим є подання додатка 5 «Розрахунок сум ПДВ, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю» до декларації (Додаток 5), тому виправлення помилки, допущеної у таблиці 1 або таблиці 2 Додатка 5, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку, до якого додається Додаток 5 з відміткою «уточнюючий».

У такому уточнюючому розрахунку у відповідних рядках:
- до графи 4 переносяться показники декларації, Додаток 5 до якої уточнюється;
- до графи 5 - всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок;
- у графі 6 відображається різниця між значенням графи 5 і графи 4 («+»/«-»). У випадку, якщо значення графи 5 відповідає значенню графи 4, графа 6 не заповнюється.
Таблиця 1 або таблиця 2 «уточнюючого» Додатка 5 заповнюється наступним чином:
- у першому рядку повторюється помилковий запис, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «–» (тобто сторнуються);
- у другому рядку - вказується правильний запис.
Якщо помилка, допущена у таблиці 1 або таблиці 2 Додатка 5, не вплинула на числові показники декларації, в таблиці 1 або таблиці 2 «уточнюючого» Додатка 5 підсумкові рядки «Усього згідно зі статтею Кодексу» та «Усього (переноситься до рядка 5 декларації)» не заповнюються.
Якщо помилка вплинула на числові показники декларації, в таблиці 1 або таблиці 2 «уточнюючого» Додатка 5 у підсумкових рядках «Усього згідно зі статтею Кодексу» та «Усього (переноситься до рядка 5 декларації)» числові показники відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку.