Новости

Яким чином у податковій звітності з ПДВ відображається виправлення помилки, допущеної у податковій звітності?

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Згідно з п.п. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 Кодексу якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то, зокрема, постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Розділом V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 21), визначено, що коригування податкових зобов’язань відображається у рядках 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 6.1, 6.2, 7 та 8 податкової декларації з ПДВ (далі – декларація).

У складі декларації подаються передбачені Порядком № 21 додатки (п. 9 розд. ІІІ Порядку № 21).

Додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках (п. 11 розд. ІІІ Порядку № 21).

У випадку заповнення рядків 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 6.1, 6.2, 7 та 8 декларації подається додаток 1 «Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)» (далі – додаток 1) (у разі наявності подій для відображення у такому додатку).

Відповідно до п. 1 розд. IV Порядку № 21, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок) до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Пунктами 2 – 4 розд. VI Порядку № 21 передбачено, що у графі 4 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

Згідно з п. 8 розд. VІ Порядку № 21 у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Водночас, 12.03.2021 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», яким, зокрема, внесено зміни до Порядку № 21, форми податкової декларації з ПДВ та форми уточнюючого розрахунку.

Відповідно до оновленої форми додатка 1, коригування податкових зобов’язань у зв’язку із зменшенням суми компенсації на користь платника податку - постачальника не підлягає відображенню у ньому.

Враховуючи викладене, виправлення помилки, допущеної у податковій звітності за звітні (податкові) періоди до 01.04.2021, у зв’язку з безпідставним зменшенням податкових зобов’язань на підставі розрахунку коригування, незареєстрованого / несвоєчасно зареєстрованого в ЄРПН, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку до відповідної декларації. Додаток 1 до декларації у зв’язку з виправленням такої помилки не подається.

Головне управління ДПС в Одеській області