Новости

Які документи підтверджують акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України?

Перелік документів для акредитації (реєстрації, легалізації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України:

-свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (далі – Мінекономіки), – для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» із змінами та доповненнями;

-банківська ліцензія – для філій іноземних банків;

-погоджене, прошите та засвідчене у порядку, встановленому Національним банком України, положення про представництво іноземного банку – для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред’явленням оригіналу або нотаріально засвідчена копія такої сторінки у разі подання документів поштовим відправленням);

-документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, – для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;

-свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, та/або відомості Реєстру громадських об’єднань – для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації.