Новости

Оренда земельної ділянки: наслідки

‼Надання в оренду земельної ділянки: налідки


☝ При наданні в оренду частини земельної ділянки об’єктом оподаткування земельним податком є та площа, що зазначена у договорі оренди земельної ділянки.


✅ Якщо в оренду надана будівля на підставі договору, в якому визначений розмір площі переданої в оренду будівлі з урахуванням прибудинкової території, то зазначення площі наданої в оренду будівлі (навіть з урахуванням прибудинкової території) не може тлумачитися як визначення площі земельної ділянки, яка передається наймачеві у користування для досягнення мети найму будівлі.

У такому разі податок сплачується за всю площу земельної ділянки, що знаходиться у постійному користуванні суб'єкта господарювання


☝Надання в оренду землі цільового призначення


✅Який коефіцієнт необхідно застосовувати при обчисленні річних сум податкових зобов’язань підприємства з земельного податку у разі збереження орендарями цільового призначення ділянки, наданої в оренду?.


✅При обчисленні річних сум податкових зобов’язань підприємства з земельного податку слід застосовувати коефіцієнт функціонального використання земельних ділянок із значенням 2,5 для таких частин земельних ділянок, які зазначені у договорах оренди нерухомого майна.


☝Відчужені нерухомості на орендованій землі комунальної власності


✅ До особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда.


Офіційним визнанням і підтвердженням державою факту набуття, зміни або припинення відповідного права, у тому числі припинення права оренди земельної ділянки, є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.


👉Припинення у підприємства обов’язку зі справляння орендної плати за ділянку відбудеться після вчинення відповідних дій щодо припинення державної реєстрації договору оренди ділянки, якщо інше не передбачено істотними умовами такого договору