Новости

Зміни до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

оловне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що наказом Мінфіну від 17.03.2021 № 158 в нової редакції викладено Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій, який визначає напрями та особливості здійснення контролюючими органами моніторингу контрольованих операцій, що проводиться відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Цілями Моніторингу як складової частини податкового контролю за трансфертним ціноутворенням є:

встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки";

виявлення потенційних ризиків трансфертного ціноутворення;

виявлення ризиків відсутності розумної економічної причини (ділової мети);

проведення аналізу ризиків заниження платником податків податкових зобов'язань;

забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою подання звітів про контрольовані операції (далі - звіт), документації з трансфертного ціноутворення (далі - документація), глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) (далі - майстер-файл), звітів у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі - звіт у розрізі країн), повідомлень про участь у міжнародній групі компаній (далі - повідомлення), додаткової інформації та/або обґрунтування, наданих платником податків на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідно до підпункту 39.4.9 статті 39 розділу I Кодексу.

Моніторинг здійснюється шляхом:

аналізу звітів, документації, майстер-файлу, повідомлень, звітів у розрізі країн, додаткової інформації та/або обґрунтувань, наданих платниками податків на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу;

аналізу податкової інформації, отриманої відповідно до статті 73 глави 7 розділу II Кодексу;

аналізу будь-яких інформаційних джерел, що містять відкриту інформацію та надають інформацію про зіставні операції та осіб.

Під час здійснення Моніторингу контролюючі органи використовують:

джерела інформації відповідно до підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу;

програмні продукти та інформаційні системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

інформацію про здійснені контрольовані операції, звіту, документації, майстер-файлу, звіту в розрізі країн, додаткову інформацію та/або обґрунтування, які надаються платниками податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу;

інформацію (матеріали і відомості) контролюючих органів;

інформаційні бази даних, іншу інформацію органів державної влади України;

інформацію, отриману від державних органів інших країн;

будь-яку публічну інформацію про можливі ризики заниження платниками податків податкових зобов'язань під час здійснення контрольованих операцій.

З метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" посадові особи контролюючого органу під час проведення аналізу звітів, документації, майстер-файлу мають право проводити опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків відповідно до Порядку опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків.

Згідно вимог наказу, платники податків зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

У разі виявлення під час первинного аналізу факту застосування платником податку під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник податку має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов'язань відповідно до підпункту 39.5.4.1 підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу.

Результати первинного аналізу інформації про здійснені контрольовані операції використовуються для подальшого аналізу звітів, документації, повідомлень, майстер-файлів, звітів, додаткової інформації та/або обґрунтувань, поданих платником податків відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, та вирішення питання призначення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки".

Зміни набрали чинності з 11.06.2021 року.

Головне управління ДПС в Одеській області