Новости

Екологічний податок — 2021

Для екологічного податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу (ст. 250 ПКУ).
Платники екоподатку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. №715 (далі — Декларація), та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів. Податок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 250.2 ПКУ):
  • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
  • за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.
Період
Граничний термін подання податкової декларації
Граничний термін сплати податкового зобов’язання
I квартал 2021 р.
11.05.2021 р.
20.05.2021 р.
II квартал 2021 р.
09.08.2021 р.
19.08.2021 р.
III квартал 2021 р.
09.11.2021 р.
19.11.2021 р.
IV квартал 2021 р.
09.02.2021 р.
19.02.2022 р.

Граничні терміни подання декларації та сплати екологічного податку у 2021 році :
Обов’язково складати платниками екоподатку окремого додатка 1 до Декларації, в частині зобов’язань за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (далі — викиди двоокису вуглецю) за кодом 19011000.
Платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, крім викидів двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України:
  • 45 % екологічного податку — до загального фонду держбюджету (крім екоподатку, що справляється за викидів двоокису вуглецю, який зараховується до загального фонду держбюджету у повному обсязі;
  • екоподатку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);
  • 55 % — до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім екоподатку, що справляється за викидів двоокису вуглецю та за утворення радіоактивних відходів), у т. ч.:
  • до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад — 25 %;
  • обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 30 %;
  • бюджетів міст Києва та Севастополя – 55 %.
ГУ ДПС у Харківській області