Новости

До уваги податкових агентів!

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нараховано єдиного внеску (ф. № 1ДФ) (далі – Податковий розрахунок) і порядок заповнення та подання податковими агентами вищезазначеного Податкового розрахунку.
Наказ набрав чинності 01.01.2021 (опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» № 101 від 28.12.2020).
Оновлений Податковий розрахунок містить таблиці щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).
Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.
Якщо останній день строку подання Податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Податковий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) протягом звітного періоду.
На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого ПДФО, які зазначаються у Податкового розрахунку, нарахування податкового зобов'язання не проводиться.
Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам ПДФО податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.
Розрахунок подається до контролюючих органів за основним місцем обліку.
Враховуючи вищевикладене, починаючи зі звітного періоду І квартал 2021 року платники податків подають нову форму Податкового розрахунку, яка об’єднує інформацію щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску.
По матеріалам ГУ ДПС у Дніпропетровській області