Новости

Які помилки старого додатку 5 не можна виправити через подання нового додатку 1 до декларації з ПДВ?

Якщо допущено помилки у показниках додатку 5 до декларації за попередньою формою, які не містяться у додатку 1 за новою формою, то такі показники не можна уточнити

Податківці у підкатегорії 101.25 «ЗІР» зазначили, що починаючи зі звітного (податкового) періоду березень 2021 року декларацію з ПДВ подають за новою формою. Її змінено наказом Мінфіну від 02.12.2020 р. №734.
Варто відмітити, що декларація з ПДВ за новою формою не містить додатку 5, яким він був за попередньою формою. При цьому у додатку 1 до декларації з ПДВ за новою формою об'єднали більшість показників додатків 1 та 5 до декларації з ПДВ за попередньою формою.
У додатку 5 до декларації за попередньою формою наводилася розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та періодів складання відповідних податкових накладних. Натомість у декларації з ПДВ за новою формою відповідні показники зазначають у додатку 1 до декларації з ПДВ, але в частині податкових зобов'язань – лише щодо податкових зобов'язань, відображених у податкових накладних, які не зареєстровано в ЄРПН на дату подання декларації.
Зважаючи, що форма додатку 5 до декларації з ПДВ за новою формою містить показники, відмінні від тих, що містилися у додатку 5 за попередньою формою, яка була чинна у податковий період, який підлягає уточненню, відповідні уточнені показники потрібно вписувати до відповідних за змістом рядків додатку 1 до декларації з ПДВ за новою формою. Якщо допущено помилки у показниках додатку 5 до декларації за попередньою формою, які не містяться у додатку 1 за новою формою, то такі показники не можна уточнити.

За матеріалами news.dtkt