Новости

Яким чином виправити помилки у графах 3 та 4 акцизної накладної щодо обсягів реалізованого пального або спирту етилового?

Для виправлення помилок у графах 3 та 4 акцизної накладної форм «П» або «С» щодо обсягів реалізованого пального або спирту етилового особа, що склала акцизну накладну, складає розрахунок коригування до акцизної накладної.

У вступній частині такого розрахунку коригування, крім коригування обсягу пального/спирту етилового на пересувному акцизному складі, проставляється позначка коду виду коригування «4».

У табличній частині такого розрахунку коригування платник:
  • у графі 1 зазначає порядковий номер рядка;
  • до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
  • до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить із відповідним знаком (–) помилковий обсяг пального/спирту етилового, зазначений в акцизній накладній, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН);
  • до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить правильний показник обсягу реалізованого пального/спирту етилового з відповідним знаком (+) або нульове значення обсягу пального/спирту етилового. Нульове значення обсягу пального/спирту етилового може бути внесено тільки в розрахунку коригування до акцизної накладної з кодом операції для складання в одному примірнику «3» або «6», складеному при поверненні всього обсягу пального (спирту етилового), зазначеного в такій акцизній накладній суб’єктом господарювання — неплатником, або отримувачем, який не є суб’єктом господарювання.

Для здійснення коригування обсягу пального/спирту етилового на пересувному акцизному складі платником складається розрахунок коригування з кодом виду коригування «2». Розрахунок коригування реєструється особою, у якої на дату складання такого розрахунку коригування згідно з даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковуються обсяги пального/спирту етилового, які підлягають коригуванню, а складається особою, що здійснила реалізацію таких обсягів пального/спирту етилового.

У табличній частині такого розрахунку коригування платник:

  • у графі 1 зазначає порядковий номер рядка — цифру «1»;
  • з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
  • до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального/спирту етилового з відповідним знаком (–), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН).