Новости

Подання уточнюючих розрахунків та виправлення показників податкової звітності з податку на прибуток

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податку податковій декларації, визначено ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс).
Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
При цьому, якщо виправлення помилок впливає на дохід і фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, та як наслідок на показник об'єкта оподаткування податком на прибуток, здійснюється уточнення фінансової звітності, яка є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
У податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Мінфіну від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу Мінфіну від 29.10.2020 N 649 (далі - Декларація), самостійно виявлені помилки, які уточнюють показники Декларації відповідно до ст. 50 Кодексу та впливають на визначення податкових зобов’язань , відображаються у рядках 26, 27, 31.
При збільшенні податкових зобов'язань застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ст. 50 Кодексу, та пеня відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Кодексу, які відображаються у рядках 28 - 30 та/або 32 - 34 Декларації.
У разі необхідності, відповідно п. 46.4 ст. 46 Кодексу разом з такою податковою декларацією платник податків може подати доповнення до такої декларації, які складено за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Про цей факт платник зазначає у спеціально відведеному місці в податковій декларації.