Новости

Платникам ПДВ: включено до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості – як подати документи?

Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, у разі:

- виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості,

- та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості.

У разі подання платником до податкового органу інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність його критеріям ризиковості, то така інформація надається в електронному вигляді у форматі XML за формою «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку (код форми J(F)13149)».

До Повідомлення можна додати необхідну кількість документів довільного формату (код форми J/F13601), до яких можна завантажити копії документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку у форматі PDF, PNG або JPG.

Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, можуть бути:

- договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

- розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

- інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Кількість документів довільного формату, що додаються до Повідомлення, не повинна перевищувати 100 шт.

Розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного формату не повинен перевищувати 2 Мб.

Зазначені копії документів комісія регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості, яке платник ПДВ отримує в електронному кабінеті у день його прийняття.

Зазначена норма передбачена п. 6 «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 № 1165.


По матеріалам ГУ ДПС у Запорізькій області