Новости

МОЗ затвердив порядок видачі е-лікарняних

МОЗ затвердив порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності. Зокрема, листок непрацездатності вважається виданим з наступного дня після дати закриття листка непрацездатності

МОЗ затвердив порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстру листків непрацездатності. Це передбачено в Наказі від 17.06.2021 р. № 1234. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 13 липня його ще не опубліковано.
Зокрема, листок непрацездатності формується в Реєстрі на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Обов'язкові реквізити
Обов'язковими реквізитами листка непрацездатності як електронного документа є:
  • єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності, спеціально призначений для таких цілей кваліфікований електронний підпис (електронна печатка),
  • відомості запису про тимчасову непрацездатність: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.

Дата початку та закриття е-лікарняного
Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим з наступного дня після дати закриття листка непрацездатності.
На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого, шляхом додавання наступного порядкового номеру після знаку "-" до унікального номеру першого листка непрацездатності, та, в свою чергу, складають один страховий випадок.
Зверніть увагу! Листок непрацездатності з причиною непрацездатності "Вагітність та пологи" вважається виданим з дати відкриття листка непрацездатності.

Коли період непрацездатності може бути скорочено
Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних:
1) з електронної системи охорони здоров'я про:
  • новий медичний висновок в межах випадку тимчасової непрацездатності;
  • медичний висновок з відміткою про новий випадок тимчасової непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків або медичного висновку за іншою категорією, в тому числі у разі надходження таких медичних висновків в один день;
2) від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). У такому випадку період дії листка непрацездатності скорочується датою винесення відповідного рішення медико-соціальною експертною комісією.

За матеріалами news.dtkt