Новости

Порядок заповнення таблиці 1 додатка 6 (Д6) до податкової декларації з ПДВ

Форму додатка 6 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)» до податкової декларації з податку на додану вартість (далі – Додаток 6) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21.
В таблиці 1 Додатка 6 відображається розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях.
У графах 4 і 5 Додатка 6 зазначаються обсяги постачання (без ПДВ) , зокрема:
у графі 4 – загальний обсяг постачання, визначений як сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 5 та 7 колонки А декларації з ПДВ та всіх уточнюючих розрахунків;
у графі 5 – обсяг постачання оподатковуваних операцій, а саме сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3 та 7 колонки А декларації з ПДВ та всіх уточнюючих розрахунків.
Крім того для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання реєстрації платника податку – на кінець податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).
У графах 6 і 7 Додатка 6 зазначається частка використання товарів/послуг, необоротних активів:
у графі 6 – в оподатковуваних операціях, що визначається шляхом множення значення графи 5 на 100 %, поділене на значення графи 4;
у графі 7 – в неоподатковуваних операціях, що визначається як різниця 100 та значення графи 7.
Додаток 6 заповнюється в розрізі таких рядків:
рядок 1 – для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до
п.199.2 ст. 199 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс);
рядок 2 – для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до п. 199.3 ст. 199 Кодексу;
рядки 3.1 – 3.3 – для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до п. 199.4 ст. 199 Кодексу.
При цьому частка, що зазначається у графах 6 і 7 Додатка 6 застосовується для:
рядка 1 – протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов’язання при заповненні рядків 4.1, 4.2 та 4.3 декларації з ПДВ (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал);
рядка 2 – протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов’язання при заповненні рядків 4.1, 4.2 та 4.3 декларації з ПДВ (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції;
рядка 3.1 – для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття);
рядків 3.1 – 3.3 – застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01 липня 2015 року, почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку – у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).