Новости

Оприлюднено Проект Форми структури власності підприємства

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»  для отримання зауважень та пропозицій.

Проект наказу розроблений на виконання на виконання частини двадцять четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та пункту 4 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Проектом наказу пропонується затвердити форму структури власності, яка буде складатися у вигляді документа, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи та яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України (https://www.mof.gov.ua) у рубриці «Проекти регуляторних актів для обговорення/Проекти регуляторних актів для обговорення у 2020 р.» розділу «Законодавство».
Зауваження та пропозиції до проекту наказу у письмовій та електронній формі надсилати на адреси:
Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008,                 е-mail: infomf@minfin.gov.ua.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.