Новости

Президент підписав Закон про надання карантинної допомоги

Президент підписав Закон України № 1358-ІХ «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».


Допомога застрахованим особам – виплачується з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів у зв’язку із
- втратою частини заробітної плати найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження у 2021 році, починаючи з лютого, обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 ,
- втратою частини доходу фізичними особами – підприємцями, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Допомога застрахованим особам, передбачена цим Законом, надається у 2021 році одноразово.

Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб – підприємців визначається Кабінетом Міністрів України.

Застрахована особа має право на отримання допомоги на підставі самостійного звернення такої фізичної особи.


Застрахована особа, яка має право на отримання допомоги, передбаченої цим Законом, має бути найманим працівником суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку видів економічної діяльності, або фізичною особою – підприємцем, основний вид економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку видів економічної діяльності.

Допомога застрахованим особам не надається:
1) найманим працівникам:
- які на дату звернення працюють у суб’єкта господарювання, що не нарахував ЄСВ за усі місяці відповідного кварталу, а саме:
четвертого кварталу 2020 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені у лютому – травні 2021 року;
першого кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені у червні – серпні 2021 року;
другого кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені у вересні – листопаді 2021 року;
третього кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені у грудні 2021 року;


-які працюють у суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку КМУ;
-які працюють у суб’єкта господарювання за сумісництвом;
- середня заробітна плата яких перевищує тридцять тисяч гривень на місяць. При цьому для обчислення середньої заробітної плати враховуються усі три місяці останнього звітного кварталу, який передує місяцю, в якому подається звернення;

2) фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами:
- державна реєстрація яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, становить менше трьох місяців;
- які за останній звітний рік сплатили ЄСВ за себе менше ніж за шість місяців (крім осіб, які звільнені від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку);
- основний вид економічної діяльності яких, заявлений першим у відомостях з Єдиного реєстрі станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку КМУ;
- які є найманими працівниками та фізичними особами – підприємцями одночасно;
- підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, , за даними Єдиного реєстру, припинена.