Новости

Повторне прийняття рішення про незастосування коригувань фінрезультату

Підприємство — платник податку на прибуток повідомило, що раніше воно вже скористалося правом на прийняття рішення щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці. У 2019 році йому довелося таке коригування здійснювати. За підсумками 2020 року дохід не перевищує 40 млн грн. Платник запитує, чи має він право вдруге прийняти рішення щодо незастосування коригувань фінрезультату.
ДПС України пояснила так. Платник податку на прибуток підприємств має право не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких розмір доходу не перевищує суму, встановлену абзацом восьмим пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ (сорок мільйонів грн), прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктами 140.4.8 та 140.5.16 ст. 140 ПКУ, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, та зазначити про прийняття такого рішення у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за такий податковий (звітний) рік.
Оскільки платником податку на прибуток підприємств раніше вже було прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці згідно з пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ, а у 2019 році його річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищив обмеження, встановлені цим підпунктом ПКУ, то безперервна кількість років, протягом якої розмір доходу не перевищував встановлену граничну суму, закінчилася у 2018 році.
Таким чином, якщо з 2020 року річний дохід платника податку на прибуток, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищує 40 млн грн, то такий платник податку може вдруге скористатись правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці та відповідно:
  • прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на податкові різниці у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2020 рік;
  • застосовувати у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств.

/ІПК від 26.01.2021 р. № 288/ІПК/99-00-21-02-02-06/