Новости

Обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб

Адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено статтею 266 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі його частка.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника.

Податкові повідомлення-рішення з обчисленими сумами податку надсилаються платнику контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Податковою адресою платника податків фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу та може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Кодексом також визначено, що фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін, шляхом подання відповідної заяви за встановленою формою.

На сьогодні не всіма платниками сумлінно виконуються вимоги Кодексу щодо вчасного внесення до облікової картки платника змін щодо податкової адреси, тому контролюючими органами сформовані платникам податкові повідомлення-рішення про сплату податку на майно направляються на податкові адреси, що існують у відомостях інформаційної системи ДПС.

У разі незгоди платника податків з обчисленою контролюючим органом у податковому повідомленні-рішенні суми податку, Кодексом надано право платникам звертатися з письмовою заявою до контролюючих органів за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

- об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

- права користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, контролюючий орган за місцем реєстрації платника проводить перерахунок суми податку і надсилає чи вручає йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Державною податковою службою запроваджено електронний сервіс «Електронний кабінет платника» з використанням якого платники мають можливість доступу у режимі реального часу до даних інтегрованих карток платників, а також отримання підтверджуючого документу щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення.

Платник податків, який обирає спосіб взаємодії з контролюючим органом засобами електронного зв’язку в електронній формі, зобов’язаний повідомити контролюючому органу свою електронну адресу шляхом внесення цієї інформації до своїх облікових даних через електронний кабінет.

Платник податків за допомогою особистого ключа користується електронним кабінетом за посиланням яке розміщене на нашому офіційному сайті (cabinet.tax.gov.ua).

Крім цього, фізичні особи мають змогу сплатити податки, збори, платежі та єдиний внесок, скориставшись однією з платіжних систем. Для цього в електронному кабінеті реалізована можливість автоматичного заповнення платіжного доручення.

Головне управління ДПС в Одеській області