Новости

Як зазначити у нульовій декларації іноземні цінні папери?

Фізична особа, яка має у власності цінні папери, які допущені до біржових торгів та розміщені за межами території України, відображає їх у нульовій декларації зі зазначенням вартості придбання або біржової вартості

ДПС в Одеській області повідомляє, що відповідно до п. 9 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУпп. «ґ» п. 4 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ об'єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – об'єкти декларування) можуть бути визначені пп. 14.1.280 і 14.1.281 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом.
При цьому для об'єктів декларування, визначених пп. «ґ» п. 4 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування є вартість придбання або біржова вартість, дійсна станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, корпоративних прав (акцій), які допущені до біржових торгів Декларант зобов'язаний документально підтвердити грошову вартість таких об'єктів для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об'єктів декларування.
Декларант зобов'язаний документально підтвердити вартість об'єктів декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об'єктів декларування, у разі якщо такі об'єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України (пп. 7.2 п. 7 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ).
Відповідно до абз. 1 п. 6 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозділом 9-4 розділу ХХ ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування має право добровільно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, одноразову (спеціальну) добровільну декларацію (далі – Декларація) в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Так, наказом Мінфіну від 02.08.2021 р. №439 затверджена форма одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок її подання.
Крім того, згідно з пп. 6.1 п. 6 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ для цілей підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ одноразова (спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) – це декларація, в якій відображається, зокрема:
  • відомості про об'єкти декларування, визначені пп. «б» – «е» п. 4 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ, із зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати, зокрема, про їх місцезнаходження або місце зберігання (крім предметів мистецтва та антикваріату, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, банківських металів, які не розміщені на рахунках, пам'ятних банкнот та монет тощо), вид, назву, рік виробництва (випуску) тощо;
  • самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. До Декларації декларант зобов'язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об'єктів декларування, у разі місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України;
  • ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.
Таким чином, фізична особа, яка має у власності актив у вигляді цінних паперів, які допущені до біржових торгів та розміщенні за межами території України, відображає його у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації із зазначенням вартості придбання або біржової вартість, яка є дійсною станом на дату подання зазначеної декларації. Тобто, якщо у фізичної особи відсутні дані щодо вартості придбання вказаного активу, але є його біржова вартість, яка документально підтверджена, то у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації фізичною особою зазначається біржова вартість такого активу.

За матеріалами news.dtkt