ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ОБЛІК, РЕМОНТ,
ЛІКВІДАЦІЯ,ОПОДАТКУВАННЯ
Онлайн-семінар
16 листопада 2021 року

Вікторія Величко
16 листопада 2021 року
Початок о 14-00
Тривалість 3 години
Online-трансляція
Онлайн-семінар корисний для
Бухгалтера
Головного бухгалтера
Керівника
Регламент
13:30- 14:00
13:30- 14:00
реєстрація, налаштування
14:00 -15:30
14:00 -15:30
1 частина
15:30-16:00
15:30-16:00
перерва
16:00-17:30
16:00-17:30
2 частина, додатковий час на відповіді на запитання
Критерії визнання основних засобів у бухгалтерському та у податковому обліку. Як обрати групу основних засобів?
Придбання та створення основних засобів власними силами
 • витрати на створення та придбання основних засобів ( у т.ч. в іноземній валюті та в кредит)
 • капіталізація відсотків при придбанні ОЗ
 • безкоштовно отримані основні засоби
 • внесок до статутного фонду основних засобів
 • визнання та оцінка основних засобів: нюанси визначення первісної вартості основних засобів (купівля нових та б/в, у т.ч. у фізичних осіб)
 • особливості обліку МНМА
Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи
 • облік нематеріальних активів
 • строк корисного використання
 • продаж та ліквідація нематеріальних активів
Спірні питання щодо нематеріальних активів: користування програмними продуктами, ЕЦП, ліцензії, домени, хостинги, сайти, користування площадки (розетка та ін)
Оренда основних засобів
 • оперативна та фінансова оренда
 • особливі пункти договору оренди
 • ремонт орендованих основних засобів - витрати чи створення об'єкта
 • недоамортизовані ремонти на дату закінчення договору оренди
 • супутні договору оренди витрати
 • наслідки передачі відремонтованого об'єкта оренди орендодавцю
Амортизація основних засобів
 • визначення терміну експлуатації основних засобів (бухгалтерський та податковий облік, перехід в статус «високодохідного» підприємства)
 • ліквідаційна вартість основних засобів та її вплив на амортизацію
 • основні правила та особливості вибору методу амортизації та вплив амортизації на об'єкт оподаткування
 • зміна методу амортизації та терміну використання основних засобів
 • тимчасове припинення нарахування амортизації за рішенням підприємства - податкові різниці з бухгалтерської та податкової амортизації, капіталізованих відсотків
 • податкові різниці з бухгалтерської та податкової амортизації, капіталізованих відсотків
Особливості обліку для підприємства окремих видів основних засобів: транспорті засоби, будівлі, комп'ютерна техніка, інформаційні системи
Переоцінка основних засобів: необхідність чи обов'язок, наслідки переоцінки у бухгалтерському обліку
Ремонт та покращення основних засобів
 • види витрат на утримання основних засобів
 • обслуговування основних засобів, в т.ч. сторонніми організаціями
 • відмінності між поточним та капітальним ремонтом - наслідки у бухгалтерському та податковому обліку
 • спірні ремонтні витрати: запчастини, заробітна плата та ін.
 • особливості ремонтів невиробничих основних засобів та їх відображення у податковому обліку (ПК та ПЗ)
Вибуття та ліквідація основних засобів
 • закінчення терміну експлуатації (списання, можливість продовження та необхідні дії при цьому)
 • списання через відсутність необхідності використання у діяльності підприємства та вимушене (форс-мажор, крадіжка)
 • часткова ліквідація основних засобів
 • відображення запасів в результаті ліквідації
 • застосування звичайної ціни при ліквідації
 • продаж та безкоштовна передача основних засобів
 • особливості нарахування ПДВ
Відображення основних засобів в обліковій політиці підприємства
 • визначення та критерії оцінки: нові вартісні оцінки у 2021 році
 • поріг суттєвості з обліку ОЗ
 • термін корисного використання та правила його визначення
 • опис операцій з основним та засобами
Інвентаризація основних засобів-2021
 • основні правила проведення та наслідки у податковому обліку
 • інвентаризаційна комісія
 • нюанси оформлення результатів інвентаризації з метою податкового обліку
Лектор
ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО
Незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, сертифікований тренер і експерт з питань податкового та фінансового планування, директор консалтингової компанії "Велні"
Кожен учасник отримає:
Презентацію
Роздатковий матеріал
Запис онлайн- семінару
Чек-лист «Популярні запитання»
Відповіді на запитання за темою вебінару
Кожен учасник має можливість поставити запитання до початку
онлайн-семінару (до 12 листопада 2021 року) та отримати відповідь під час онлайн - семінару!

Tilda Publishing
Вартість участі у онлайн-семінарі
890 грн
Основні засоби: облік, ремонт, ліквідація, оподаткування
Вартість 890 грн
Click to order
Total: 
ПІБ
Your Email
Телефон
Питання до лектора