Розрахунки з власниками - 2021
Онлайн-семінар
відбувся 15 та 19 березня
2021 року

Загальна тривалість
6 год 30 хв

On-line
Онлайн-семінар із 2-х частин: 15 та 19 березня 2021 року
Онлайн - семінар корисний для
Бухгалтера
Головного бухгалтера
Власника
Керівника
Програма онлайн- семінару
 • 1. Формування статутного капіталу: бухгалтерський та податковий облік
  • документальне оформлення та строки формування
  • внески грошовими коштами
  • внески майном та майновими правами
  • додаткові внески
  • внески від резидентів та нерезидентів
  • внески юридичними та фізичними особами
  • внески платниками єдиного податку
 • 2 . Вплив Статуту підприємства на поточну діяльність
  • рішення власників, які регламентують поточну діяльність
  • значний правочин та наслідки недотримання правил
  • процедури виконання Рішень загальних зборів учасників
 • 3. Збільшення та зменшення статутного капіталу
  • шляхи збільшення та зменшення статутного капіталу
  • джерела збільшення статутного капіталу
  • бухгалтерський та податковий облік
 • 4. Облік інвестицій
  • придбання корпоративних прав іншої юридичної особи: бухгалтерський та податковий облік
  • відображення в Декларації з податку на прибуток та додатку РІ
 • 5.Фінансова допомога підприємству від власників
  5.1 Поворотна фінансова допомога
  • юридичні аспекти та обмеження
  • бухгалтерський та податковий облік, відмінності від фінансової допомоги від інших суб'єктів господарювання
  • дисконтування фінансової допомоги та нюанси обліку
  • наслідки несвоєчасного повернення фінансової допомоги
  5.2 Безповоротна фінансова допомога
  • особливості національних та валютних фінансових допомог
  5.3 Позики від нерезидентів
  • особливості валютних позик
  • курсові різниці та особливості розрахунку в залежності від умов Договору
  • облік бухгалтерських процентів та відображення у Додатку РІ
  • дисконтування валютних позик
  5.4 Фінансова допомога засновнику: поворотна, безповоротна
  • бухгалтерський та податковий облік
  • наслідки невиконання зобов'язань
 • 6. Дивіденди: визначення, сутність
  • дивідендна політика підприємства
  • фінансова звітність як основа для визначення дивідендів. Що необхідно знати власнику?
  • правила розрахунку дивідендів для різних власників: юридичних осіб, фізичних осіб
  • основні обмеження по виплаті дивідендів для підприємств: розрахунок суми дивідендів з урахуванням обмежень Закону; відповідальність за недостовірну інформацію про прибуток та необгрунтовані виплати дивіденди
  • чи можна виплачувати дивіденди при збитках?
  • документальне оформлення дивідендів
  • рішення про виплату дивідендів: строки та порядок прийняття рішення про виплату дивідендів; розрахунок розміру виплат кожному із засновників
  • виплата дивідендів (правила, ризики, обмеження): за попередні періоди, за поточні періоди, за минулі періоди
  • оподаткування дивідендів
 • 7.Вихід учасників
  • процедура виходу
  • оцінка майна, що передається учасникам
  • розрахунок вартості частки учасника
  • продаж частки учасника
  • зміна учасників
  • податкові наслідки та бухгалтерський облік виходу учасників
 • 8. Відображення операцій з власниками у податковій звітності
Вікторія Величко
лектор
незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, сертифікований тренер і експерт з питань податкового та фінансового планування, директор консалтингової компанії "Велні"
Кожен учасник отримає:
 • Презентацію
 • Роздатковий матеріал
 • Запис вебінару
 • Чек-лист «Популярні запитання»
 • Відповіді на запитання за темою вебінару
Tilda Publishing
Вартість запису онлайн-семінару
1490 грн