Модуль 10
Інші податки
Домашне завдання
Завдання 1
Викиди заводу за І квартал склали:

в атмосферне повітря:

 • аміаку - 2 т
 • азоту оксиди - 5 т
 • твердих речовин - 9т.
в водні об'єкти (озеро):
 • нафтопродукти - 3 т;
 • нітрати - 0,5 т.
Підвищувальний коефіцієнт за викиди в озера 1,5.


Визначити:
- суму екологічного податку, яка підлягає сплаті до бюджету.


Завдання 2
Підприємство - водокористувач поверхневих вод використав у виробництві за І півріччя 1780 куб м води, з них 980 куб. м - в першому кварталі.

Визначити:
- податкові зобов'язання з рентної плати за ІІ квартал.


Завдання 3
Підприємство транспортує нафту магістральними нафтопроводами. За І квартал року помісячно транспортовано:

1 - 780 тонн;
2 - 1550 тонн;
3 - 2290 тонн.

Курс НБУ на 1 січня - 27,50 грн./дол., на 1 квітня - 27,30 грн./дол.

Визначити:
- податкові зобов'язання з рентної плати за І квартал.

Завдання 4
Платник податків здійснює забруднення навколишнього середовища із застосуванням стаціонарного джерела забружнення. Викиди за звітний період склали 17000 тонн. Було визначено,щ забруднюючею речовиною є фенол.

Визначити:
- суму екологічного податку до сплати в бюджет

  Завдання 5
  Готельний комплекс працює цілий рік (365 днів). Коефіцієнт використання номерного фонду – 90 %. Коефіцієнт завантаження номерного фонду 70 %.
  Структура наданих ліжко-діб:
  • тимчасове розміщення з метою відрядження – 25 %,
  • тимчасове розміщення – внутрішній туризм – 45 %,
  • тимчасове розміщення- в'їзний туризм – 30 %.
  Ставка збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) становить 0,4 відсотка - для внутрішнього туризму та до 4 відсотків - для в'їзного туризму від розміру МЗП.

  Визначити:
  - суму туристичного збору за рік

  Завдання 6
  Встановлений ліміт використання водних ресурсів 2000 м3, обсяг фактично використаної води 3650 м3 (збор з поверхневих водних об'єктів)

  Визначити:
  - суму рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів підприємством

  Завдання 7
  Використання води підприємством у ІV кварталі минулого року.
  Визначити:
  - рентну плату за спеціальне використання водних ресурсів
  Завдання 8
  Обсяг фактично використаної деревини 1000 м3, обсяг ліміту використання деревини 1020 м3.
  Розміщення: Чернігівська область, сосна, дров'яна деревина
  Визначити:
  - суму рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

  Завдання 9
  Гірничодобувне підприємство веде розробку родовище залізної руди для збагачення. Об'єм погашених в надрах запасів з початку року (за І та ІІ квартали) склав 5200000 т.
  Знижуючий коефіцієнт, який застосовують до нормативу плати – 0,2. нараховано за попередній період (І квартал) 160000грн.
  Витрати підприємства, обчислені згідно з пунктами 252.11 - 252.15 ПКУ - 19600 тис грн,
  Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства - 0,103
  Визначити:
  - розмір плати за користування надрами для видобутку залізної руди за звітний квартал.

  Завдання 10
  Золотодобувне підприємство веде відкритим способом видобуток родовище золоторудної сировини. Об'єм видобутку з початку року (за І та ІІ квартали) склав 12000 м 3 Середній вміст золота: 5,2 г/т.
  Об'ємна маса золоторудної сировини: 1,80 т/ м 3
  Норматив плати за одиницю видобутку золоторудної сировини 2,49 грн./т.
  Нараховано за попередній період (І квартал): 26430 грн.
  Визначити:
  - розмір плати за користування надрами для видобутку золоторудної сировини за звітний квартал.

  Відправити домашне завдання
  Додати файл