Онлайн-школа

Авторська програма Вікторії Величко
Незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку
Собівартість від А до Я

Курс складається з 8 модулів. Тривалість навчання 2.5 місяці


Обсяг курсу
Формат
Користь
Відеоуроки, онлайн-сесії, домашні завдання, кейси
Ви отримаєте навички, які відразу зможете використовувати на практиці
Метод навчання
Онлайн, в тому числі з живим діалогом
Кому корисний цей курс
Бухгалтер, головний бухгалтер
Економіст, фінансовий директор
Керівник, власник
Переваги
Авторська програма від податкового експерта
Навчання на робочому місті та в зручний для Вас час
Практичні заняття
Сертифікат на підтвердження отриманих знань
Додаткові Бонуси
Автор курсу
Вікторія Величко
 • незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку
 • сертифікований тренер і експерт з питань податкового та фінансового планування
 • директор консалтингової компанії «ВЕЛНІ»
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування ХНУМГ імені О.М. Бекетова
 • автор публікацій з питань економіки, фінансів, обліку та оподаткування
 • "Спеціаліст року - 2015» в сфері "Фінанси і аудит" за результатами Національного бізнес-рейтингу України
 • більш 18000 годин публічних виступів: з них 12000 годин семінарів-практикумів і тренінгів
 • 19 років досвіду податкового, фінансового та економічного консалтингу
ВИТРАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 1. Нормативне забезпечення обліку витрат на підприємстві: основні та галузеві документи. Які нормативні документи можуть бути використані при податкових перевірках та в суді?
 2. Витрати підприємства: види та класифікація, обмеження, правила бухгалтерського обліку
 3. Витрати майбутніх періодів: бухоблік, аналіз типових помилок
 4. Первинні документи: види, вимоги до оформлення та зберігання
 5. Внутрішні первинні документи підприємства
 6. Як облікова політика впливає на формування та облік витрат підприємства?
 7. Конструктор розділу Наказу про облікову політику «Витрати»
 8. Нюанси внесення змін в Наказ про облікову політику підприємства
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ: НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИДИ
 1. Собівартість продукції (робіт, послуг): нормативне забезпечення , види
 2. Планова, нормативна, фактична собівартість: нюанси складання, необхідність та правила коригування
 3. Формування планової собівартості для прийняття управлінських рішень
 4. Виробнича собівартість: визначення, правила розрахунку, типові помилки
 5. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг): визначення, правила розрахунку, типові помилки
 6. Первинні документи, що забезпечують підтвердження собівартості
 7. Визначення собівартості в обліковій політиці підприємства: обов'язкові елементи
 8. Основні принципи бухгалтерського обліку собівартості продукції (робіт, послуг)
 9. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг): методи та принципи
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
 1. Класифікація методів обліку витрат та калькулювання
 2. Аналіз кожного методу: переваги та недоліки, можливості використання в різних галузях
 3. Як обрати метод обліку витрат: практичні рекомендації
 4. Калькуляція як документ для розрахунку витрат підприємства
 5. Види калькуляцій
 6. Способи калькулювання одиниці продукції (робіт, послуг)
 7. Правила складання калькуляції продукції (робіт, послуг): практичні рекомендації
 8. Облік собівартості продукції (робіт, послуг) за окремими бізнес-процесами, видами діяльності та ін.
ОЦІНКА, ОБЛІК ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
 1. Облік прямих матеріальних витрат (оцінка запасів, документація прийому та відпуску, нормування витрат, контроль за використанням, напівфабрикати власного виробництва та покупні)
 2. Відходи виробництва: зворотні та незворотні, податкові наслідки
 3. Брак: виправний та невиправний, податкові наслідки
 4. Облік технологічних втрат та втрат від простою
 5. Облік прямих витрат на оплату праці (заробітна плата за різними системами, преміювання, натуральні виплати, ЕСВ)
 6. Амортизація необоротних активів (визначення необоротних активів для цілей бухгалтерського та податкового обліку, первісна та ліквідаційна вартість, визначення терміну корисного використання з урахуванням податкового обліку, особливості визначення ТКВ для нематеріальних активів, зміна ТКВ, обрання ефективного методу нарахування амортизації, ремонти та утримання основних засобів у придатному стані, дооцінка та оцінка основних засобів)
 7. Орендовані основні засоби (витрати на утримання та ремонти)
 8. Облік загальновиробничих витрат (види витрат, методи та база розподілу ЗВВ, розподіл ЗВВ між об'єктами калькулювання та видами діяльності,
 9. Облік витрат допоміжних виробництв та вплив на собівартість реалізованої продукції
 10. Облік незавершеного виробництва
 11. Зведений облік витрат на виробництво
 12. Резерви (нарахування, коригування, вплив на фінансовий результат)
 13. Інвентаризація: вплив на собівартість та фінансовий результат, податкові наслідки
 14. Збутові витрати: облік та особливості визначення
 15. Адміністративні витрати: облік та особливості визначення
 16. Інші витрати: облік, особливості визначення, податкові наслідки
МОДУЛІ 5-8
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ: АЛГОРИТМИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
 1. Собівартість виробництва продукції
 2. Собівартість виробництва продукції за давальницькою схемою
 3. Собівартість надання послуг
 4. Собівартість виконання робіт
 5. Оренда: собівартість наданих послуг в договорах оренди
 6. Собівартість в роздрібній та гуртовій торгівлі
 7. Собівартість сільськогосподарської продукції
СОБІВАРТІСТЬ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ
 1. Звичайна та ринкова ціна: визначення та правила розрахунку
 2. Визначення справедливої вартості для різних операцій: чи є вплив собівартості?
 3. Продаж нижче собівартості продукції (робіт, послуг): податкові наслідки
 4. Визнання витрат ДПС негосподарськими: правомірність та наслідки
 5. Імпортні витрати: ризики збільшення витрат на 30 %, дивідендне визнання
 6. Ділова мета витрат: доказова база для контрольованих операцій
 7. Використання собівартості в методах трансфертного ціноутворення для складання Документації ТЦУ
ПЕРЕВІРКА СОБІВАРТОСТІ ДЕРЖАВНИМИ ТА КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
 1. Податковий аудит продукції (робіт, послуг)
 2. Які органи мають право перевірити собівартість продукції (робіт, послуг)?
 3. Як перевіряє собівартість ДПС?
 4. Нормативні документи, на які посилаються превіряючі для перевірки собівартості
 5. Які документи може вимагати ДПС?
 6. Калькуляція – не первинний документ! Чи може її вимагати ДПС, фінансова інспекція та інші?
 7. Документи, які обов'язково необхідно надати перевіряючим для перевірки собівартості
 8. Чи може перевіряючий розрахувати собівартість за іншими методами та процедурами ніж встановлено в обліковій політиці підприємства?
 9. Наслідки порушень та штрафні санкції
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ): УТП, BAS Бухгалтерія, BAS Корп
 1. Налаштування параметрів обліку виробництва
 2. Прямі витрати: облік виробництва по номенклатурних групах, принцип закриття 231
 3. Загальновиробничі витрати: постійні та змінні, показники при нормальній потужності, методи розподілу загальновиробничих витрат, принцип закриття ЗВВ
 4. Облік готової продукції. Випуск та реалізація готової продукції. Специфікації.
 5. Проведення прямих витрат: передача матеріалів у виробництво, зарплата, амортизація та інших послуги.
 6. Проведення та закриття ЗВВ.
 7. Інвентаризація незавершеного виробництва.
 8. Розрахунок с/с готової продукції. Аналіз 231, 26, 91, 701, 901.
 9. Облік послуг (робіт): облік виробництва послуг з використання планових цін та без використання планових цін, проведення прямих витрат (передача матеріалів у виробництво, зарплата, амортизація та інших послуги, проведення ЗВВ, методи розподілу загальновиробничих витрат, закриття ЗВВ), інвентаризація незавершеного виробництва, аналіз 231, 91, 703, 903.
 10. Включення власних послуг до с/с готової продукції, послуг.
 11. Випуск напівфабрикатів та включення до с\с готової продукції випущених напівфабрикатів.
 12. Облік браку
 13. Облік давальницьких операції: облік у переробника, облік у замовника.
 14. Закриття місяця та закриття року
Як відбувається навчання
1
СТАРТ
Ви дивитесь відеоурок у зручний для Вас час з будь-якого пристрою
2
КОМУНІКАЦІЯ
Протягом 2 місяців Ви берете участь у онлайн-сесіях, обговорюєте завдання і консультуєтесь з лектором
3
САМОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ
Ви самостійно робите завдання і отримуєте фідбек від лектора
4
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Ви проходите підсумкові тести для закріплення знань
5
СЕРТИФІКАЦІЯ
За умови успішно виконаних завдань та проходження тестів, Ви отримуєте сертифікат
Онлайн-курс складається з:
Відеолекцій за кожним модулем
14 практичних занять онлайн
Тестових завдань
Практичних завдань
ПАКЕТИ УЧАСТІ
БОНУСНИЙ ПАКЕТ вартістю 150$
Консультаційна підтримка під час навчання
1
Шаблони документів щодо формування та обліку собівартості продукції (робіт, послуг)
2
SMART-консультація «Розділ наказу про Облікову політику підприємства «Витрати»
3
ПАКЕТ БАЗОВИЙ
Оберіть засіб оплати
ПАКЕТ СТАНДАРТ
Оберіть засіб оплати
Інформація про замовлення
Ваш телефон
Вкажіть, якщо бажаєте оплатити частинами
Реєстрація на пакет Стандарт
Ваш телефон
Вкажіть, якщо бажаєте оплатити частинами
Click to order
Ви обрали:
Total: 
Заповніть, будь ласка, усі поля
ПІБ
Ваш email
Ваш телефон
Дякуємо!
Всі учасники курсу, які успішно пройдуть підсумковий контроль, отримають Сертифікат. Він підтверджує, що Ви пройшли курс, стане доповненням до резюме і вагомим аргументом при влаштуванні на роботу.
Сертифікація